0
dự trù, Palm Garden sẽ đón nhận một số cư dân Thứ nhất đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. ngày nay, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn tất và đã mở bán nhà mẫu vào các tháng đầu của năm 2016 nhằm để giới

Comments