0
Rome Diamond Lotus được xây dựng thành các giai đoạn bao gồm tổ thích hợp khu dân cư chủ thấp tầng Palm Residences, khu nhà cao tầng Rome Diamond Lotus và Rome Diamond Lotus, những tòa chủ văn phòng, trung tâm

Comments