Published News

Are You Getting the Most Out of Your เกมส์มือถือ ?

http://my-super-blog-8235.203211.n8.nabble.com/how-to-sell-riiwiwekms-to-a-skeptic-tp12.html

Evangelion Battlefields เกมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS/Android ของซีรีส์อนิเมะ Evangelion ได้ทำการปล่อยตัวปล่อยใจอย่างประชาสัมพันธ์ของเกมความยาวกว่า 42 วินาที รีวิวเกมส์ มาให้ชมกันแล้ว ซึ่งข้างในแบบอย่างก็จะได้เห็นฉากใหม่ๆของเกม